Добре дошли

Сп. "Безопасност и трудова медицина"

 

“ЕСКАРГО 2002” ЕООД е фирма, занимаваща се с издаване на специализирана литература по здравословни и безопасни условия на труд. От 1999 година започна издаването на специализирано издание “БЕЗОПАСНОСТ & ТРУДОВА МЕДИЦИНА”. Списанието отразява дейността на инспекцията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, принципите и подходите на Международната организация по труда и ЕС по въпросите за безопасност и здраве при работа. В списанието се публикуват новоизлезли нормативни документи, коментари по тях за приложението им от ръководни специалисти, нормативни документи-изчерпани, но необходими в практиката, дават се трудово-правни консултации, отпечатват се мнения на специалисти и опитът на фирми, дават се практически съвети за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Публикуват се коментари на станали трудови злополуки с печален край.


Фирмата извършва обучение съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 година на специалисти, работещи в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, комитети и групи по условия на труд. Извършва обучение на специалисти по трудово право. Изграден е център за професионално обучение към “ЕСКАРГО 2002” ЕООД.

ЕТ "ЕСКАРГО 90" Д. Т. е фирма лицензирана за търговия с медицински изделия и в частност с вътреочни лещи. Официален представител е за Република България на индийскита фирма APPASAMY Ltd.. Продуктите на фирмите са регистрирани в Република България съгласно изискванията на нормативните актове и са със СЕ сертификат.

 

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002