Обучение

ЕТ “ЕСКАРГО” 90 организира и провежда ежегодно в чужбина едноседмичен семинар на тема “Добро здраве добър бизнес”, курсове на основание чл. 281 от КТ, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и § 1 от допълнителни и заключителни разпоредби на Наредба № 3/96 на Министерство на труда и социалната политика за задължително и периодичното обучение на органите по охрана на труда с цел издигане на професионалната им компетентност.

ЕТ “ЕСКАРГО” 90 притежава датски сертификат за обучаващ в задължителния основен курс за Групите и Комитетите по условия на труд в България във връзка с Наредба № 4/03.11.1998г. на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. От нас са обучавани Комитетите по условия на труд на “Булбанк” АД, Ръководство на въздушното движение, ОББ, Здравната каса и др.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002