Резултати 1 - 9 от 9

Специализирани издания

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Детайли за продукта

Сменен дневник за повдигателна уредба

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Детайли за продукта

Ревизионна книга на поднадзорни обекти /ПНО/

Цена: 4,80 лв
Цена без ДДС: 4,00 лв

Детайли за продукта

Дневник за работа на компресорна инсталация

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Детайли за продукта

Дневник за издадените трудови книжки

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Детайли за продукта

Книга за предоставените на персонала работни СРО и ЛПС

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Детайли за продукта

Ревизионна книга за съоръжения с повишена опасност на ВТН

Цена: 4,80 лв
Цена без ДДС: 4,00 лв

Детайли за продукта

РАБОТЕН ДНЕВНИК на траспортния работник

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Детайли за продукта

Всичко за Правилника за вътрешния трудов ред

Цена: 12,00 лв
Цена без ДДС: 10,00 лв

Детайли за продукта

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002