РЕГИСТЪР НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ

Цена:

Цена: 7,00 лв
Цена без ДДС: 5,83 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

Регистър на трудовите злополуки (съгласно наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки - ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., изм., бр.61/2000г, доп. и изм., бр.19/2002 г., в сила от 01.01.2002 г.). Съдържа Наредбата, извадки от Кодекса за общественото осигуряване, глава 5 - осигуряване за трудова злополука и професионална болест и Примерен протокол за разследване на трудова злополука.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002