151 ПРИМЕРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЙ-ПОЛУЛЯРНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Цена:

Цена: 18,00 лв
Цена без ДДС: 15,00 лв
Производител:
"Перфект КОНСУЛТ" ООД

Описание

 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА

Подготовка за актуализиране и разработване на длъжностните характеристики в предприятието:

Актуализирането на длъжностните характеристики на персонала - спешна необходимост за ръководството на предприятието!
Длъжностните характеристики на персонала - задължение на работодателя.
Основни термини и определения.
Работодателят - кой е той и как изпълнява задълженията си по националното законодателство.
Новият модел на длъжностна характеристика.

ПЕТ ОСНОВНИ ТЕМИ от икономиката на труда, свързани с разработване и внедряване на длъжностните характеристики в предприятието:

ТЕМА I: Структура на предприятието и мястото на длъжността в него.
ТЕМА II: Организация на труда и проектиране на длъжностите в структурата на предприятието.
ТЕМА III: Системи на заплащане на труда.
ТЕМА IV: Трудови стандарти.
ТЕМА V: Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

Основни положения за правилно определяне на длъжностите по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г.
Най-важни класификационни признаци на класовете длъжности.


ЧАСТ ВТОРА

151 примерни длъжностни характеристики на най-популярните работни места в предприятието

КЛАС 1. Президент, законодатели, висши служители и ръководители
КЛАС 2. Аналитични специалисти
КЛАС 3. Техници и други приложни специалисти
КЛАС 4. Административен персонал
КЛАС 5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
КЛАС 6. Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство
КЛАС 7. Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии
КЛАС 8. Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия
КЛАС 9. Професии, неизискващи специална квалификация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002