Здравословни и безопасни условия на труд - МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - в сила за България

Цена:

Цена: 9,60 лв
Цена без ДДС: 8,00 лв
Производител:
"Перфект КОНСУЛТ" ООД

Описание

Здравословни и безопасни условия на труд - МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - в сила за България

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 


МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за икономически, социални и културни права


КОНВЕНЦИИ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДАКОНВЕНЦИЯ № 1 относно работното време (индустрия), 1919 г.

КОНВЕНЦИЯ № 6 относно нощния труд на децата (индустрия), 1919 г.

КОНВЕНЦИЯ № 12 относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г.

КОНВЕНЦИЯ № 13 относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г.

КОНВЕНЦИЯ № 14 относно седмичната почивка (индустрия), 1921 г.

КОНВЕНЦИЯ № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.

КОНВЕНЦИЯ № 17 относно обезщетенията срещу злополука

КОНВЕНЦИЯ № 20 относно нощния труд в хлебопекарниците

КОНВЕНЦИЯ № 24 относно осигуровката болест на работниците от индустрията и търговията и домашната прислуга

КОНВЕНЦИЯ № 25 относно осигуряването на земеделските работници в случаи на болест

КОНВЕНЦИЯ № 27 относно означаването на тежестта върху големите колети, транспортирани с кораби

КОНВЕНЦИЯ № 30 относно урегулирането на работното време в търговията и търговските бюра

КОНВЕНЦИЯ № 32 за закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г.

КОНВЕНЦИЯ № 34 относно платените бюра за настаняване, 1933 г.

КОНВЕНЦИЯ № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.

КОНВЕНЦИЯ № 43 относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.

КОНВЕНЦИЯ № 45 за подземните работи (жени), 1935 г.

КОНВЕНЦИЯ № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.

КОНВЕНЦИЯ № 55 относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците, 1936 г.

КОНВЕНЦИЯ № 56 относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.

КОНВЕНЦИЯ № 62 относно техническата безопасност (строителство), 1937 г.

КОНВЕНЦИЯ № 73 относно медицинския преглед на моряците, 1946 г.

КОНВЕНЦИЯ № 77 относно медицинския преглед на юношите (индустрия), 1946 г.

КОНВЕНЦИЯ № 78 относно медицинския преглед на юношите (неиндустриални дейности), 1946 г.

КОНВЕНЦИЯ № 79 относно нощния труд на юношите (неиндустриални дейности), 1946 г.

КОНВЕНЦИЯ № 81 относно инспекцията по труда, 1947 г.

КОНВЕНЦИЯ № 94 относно трудовите клаузи (административни договори), 1949 г.

КОНВЕНЦИЯ № 95 за закрилата на работната заплата, 1949 г.

КОНВЕНЦИЯ № 100 за равенството в заплащането, 1951 г.

КОНВЕНЦИЯ № 105 относно премахването на принудителния труд

КОНВЕНЦИЯ № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.

КОНВЕНЦИЯ № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.

КОНВЕНЦИЯ № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.

КОНВЕНЦИЯ № 120 относно хигиената в търговията и в канторите

КОНВЕНЦИЯ № 124 за медицински преглед на младежите с оглед допускането им за подземна работа в мините

КОНВЕНЦИЯ № 127 относно максималната тежест, 1967 г.

КОНВЕНЦИЯ № 138 относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г.

КОНВЕНЦИЯ № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

КОНВЕНЦИЯ № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.

КОНВЕНЦИЯ № 155 относно безопасността, здравеопазването на трудещите се и работната среда, 1981 г. (нератифицирана)

ПРЕПОРЪКА № 164 относно безопасността, здравеопазването на трудещите се и работната среда, 1981 г.


МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ НА
СЪВЕТА НА ЕВРОПАЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА (РЕВИЗИРАНА)


МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗДИРЕКТИВА № 391 от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за стимулиране подобряването на безопасността и здравето на работниците при работа

ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози 

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002