За нас

ЕТ "ЕСКАРГО 90" и “ЕСКАРГО 2002” ЕООД са фирми, занимаващи се с издаване нTERZIEVа специализирана литература по здравословни и безопасни условия на труд. Извършват обучение на специалисти, работещи в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, комитети и групи по условия на труд, обучение за квалификационна група по ел.безопасност.
След настъпилите промени в България, насочени към развитие на пазарната икономика, от 1999 година ЕТ “ЕСКАРГО 90” Димитър Терзиев започна издаването на специализирано списание “БЕЗОПАСНОСТ & ТРУДОВА МЕДИЦИНА” .

Списанието отразява дейността на инспекцията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, принципите и подходите наМеждународната организация по труд а и ЕС по въпросите за безопасност и здраве при работа. В списанието се публикуват новоизлезли нормативни документи, коментари по тях за приложението им от ръководни специалисти, нормативни документи, изчерпани, но необходими в практиката, дават се трудово-правни консултации, отпечатват се мнения на специалисти и опитът на фирми, дават се практически съвети за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Публикуват се коментари на станали трудови злополуки с печален край.

 

 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

В трудните години на българския преход към пазарна икономика много от наNEJKOVс, разделяйки нещата на важни и други, сложиха условията на труд и живот във втората група.

Днес категорично можем да кажем, че това не беше точният избор, защото те не станаха нито по-ефективни, нито по-печеливши, нито по-конкурентоспособни.
          

Създаването на по-добри условия на труд е не само законово и морално задължение. То е и икономически по-изгодно за предприемача и за работника. Затова обществото трябва да насърчава подобряването на условията, при които работим, за да се запазва и развива постигнатият напредък.

Във всеки момент от ежедневието ни край нас обикаля един невидим добър дух - това е мисълта на хиляди хора, които не познаваме, загрижени да ни създадат по-добри и здравословни условия на труд и живот.

Сред тях са и създателите на списание "Безопасност и трудова медицина".
Желая на тях и на читателите на списанието да си подадат ръка в името на общочовешката цел и трудът да носи радост и удовлетворение, а не болка и страдание.


          

Списанието отразява дейността на инспекцията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, принципите и подходите наМеждународната организация по труд а и ЕС по въпросите за безопасност и здраве при работа. В списанието се публикуват новоизлезли нормативни документи, коментари по тях за приложението им от ръководни специалисти, нормативни документи, изчерпани, но необходими в практиката, дават се трудово-правни консултации, отпечатват се мнения на специалисти и опитът на фирми, дават се практически съвети за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Публикуват се коментари на станали трудови злополуки с печален край.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002